Rekisteriseloste » CLEANii koti- ja siivouspalvelu

    

CLEANii tietosuojaseloste:

Henkilötietolain (523/99) 10 § mukainen tietosuojaseloste 3.9.2020 

Sinulla on oikeus henkilötietojen suojaan. Käsittelemme henkilötietoja ainoastaan lainmukaisten käsittelyperusteiden nojalla ja läpinäkyvällä tavalla. Noudatamme Euroopan unionin yleisen tietosuoja -asetuksen (GDPR) säännöksiä ja periaatteita. 

1. Rekisterinpitäjä 
CLEANii (Y-tunnus 1718841-7) 
Maitorpantie 23 A 2 01700 Vantaa 

2. Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa 
CLEANii 
Sari Lehto 
Maitorpantie 23 A 2 01700 Vantaa 
+358 40 729 3147 
cleanii.kotipalvelu@gmail.com 

3. Rekisterin nimi CLEANii asiakas -ja markkinointirekisteri 

4. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus 
Henkilötietoja käsitellään palveluiden, laskutuksen, perinnän, yhteydenottojen, asioinnin, palveluiden kehittämisen, raportoinnin, markkinoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä. Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat: 
 • Asiakassuhteen hoitaminen 
 • Palveluistamme kertominen ja markkinointiviestintä 
 • Viranomaisvelvoitteiden täyttäminen 

5. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot 
Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:
Henkilötiedot
 • nimi 
 • osoite 
 • sähköposti 
 • puhelinnumero 

Asiakastiedot 
 • tiedot tilatuista palveluista 
 • tiedot sovituista ja toteutuneista asiakaskäynneistä 
 • palvelusopimukseen kirjatut tiedot 

6. Rekisteröidyn oikeudet 
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti yhteystiedot kohdassa näkyvään osoitteeseen: 
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot. Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista. 

Suostumuksen peruuttaminen: 

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen. 

7. Säännönmukaiset tietolähteet 
 • Rekisteröityjen itse sähköpostin, somekanavien tai muuta kautta ilmoittamat tiedot 
 • Rekisteröidyn itse antamat tiedot palvelusopimusta laadittaessa 

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 
Rekisterin tiedot ovat ainoastaan CLEANii:n. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa toiselle osapuolelle mm. kirjanpidollisten tehtävien osalta. Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. 

9. Henkilötietojen säilytysaika 
Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. 

10. Henkilötietojen käsittelijät 
Rekisterinpitäjä ja tämän mahdolliset työntekijät käsittelevät henkilötietoja noudattaen vaitiolovelvollisuutta. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. 

11. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 
Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

12. Rekisterisuojauksen periaatteet 
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Mahdollisia manuaalisia aineistoja ja tietoja säilytetään lukollisten kaappien sekä muiden fyysisten turvatoimien avulla. Kun rekisteritietoja säilytetään sähköisesti, laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti mm. salasanoin. 
Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä. 

13. Tietosuojaselosteen muuttaminen 
Kehitämme liiketoimintaamme jatkuvasti ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissamme.
Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.

© CLEANii koti- ja siivouspalvelu 2023. Kaikki oikeudet pidätetään.
Maitorpantie 23 A 2 
01700 Vantaa
 
040 729 3147 
cleanii.kotipalvelu@gmail.com
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä verkkosivujen toiminnan parantamiseksi. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Käyttäessäsi verkkosivujamme hyväksyt myös evästeiden käytön.
Evästeiden tiedot
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä verkkosivujen toiminnan parantamiseksi. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Käyttäessäsi verkkosivujamme hyväksyt myös evästeiden käytön.
OK, ymmärrän